Nu ook scheidingscoaching

Per 2 april 2012 kunnen klanten ook terecht voor begeleiding bij het (echt)scheidingsproces bij Simon Mediation door middel van (echt)scheidingscoaching. Echtscheidingscoaching onderscheidt zich van mediation of counseling door de ruimere mogelijkheden van de coach om partijen die uit elkaar gaan actief te begeleiden. Zo kan de coach, in opdracht, actief op zoek gaan naar mogelijke oplossingen voor een problematische situatie van een nieuwe woonsituatie of suggesties doen voor een verbeterde zorg en omgang. De coach begeleid de partijen naar keuze gezamenlijk of individueel gedurende het gehele proces van begin tot eind van de (echt)scheiding en wanneer daar behoefte aan is ook de periode er na. Ondank wat de media u doet geloven dat een (echt)scheiding in twee maanden is afgerond, is een breuk zelden geheel en al afgerond in twee maanden. Zeker wanneer er sprake is van kinderen en een eigen huis, dient u te denken aan een goede begeleiding gedurende minimaal zes maanden. Deze begeleiding vindt in het begin tweewekelijks plaats, maar in een later stadium kan worden volstaan met eenmaal per maand of nog minder.

Er zijn weinig nadelen van scheidingscoaching ten opzichte van mediation, maar één dient er in onze ogen wel genoemd te worden. Bij scheidingscoaching bestaat er geen mogelijkheid van gesubsidieerde rechtsbijstand, wat bij mediation wel het geval is. Scheidingscoaching heeft weliswaar een lager uurtarief, maar partijen dienen deze altijd volledig te betalen. Bij Mediation wordt gekeken naar uw belastbaar inkomen over een bepaald jaar en aan de hand daarvan wordt bepaald of u al dan niet in aanmerking komt voor financiele hulp. Voor een voorbeeld van de kosten bij mediation kunt u hier terecht. Het tarief van echtscheidingscoaching bedraagt € 125,- inclusief BTW per uur.