INLEIDING

"Onze kinderen hebben recht op twee ouders en daarom hebben we gekozen voor mediation om te helpen bij onze meningsverschillen."

HOME

Simon Mediation

Simon Mediation is deskundig in mediation bij familie gerelateerde conflicten en bij arbeid en organisatie kwesties. Simon Mediation bestaat uit de MfN registermediator drs. Roel Simon. Hij heeft een sociaal wetenschappelijke achtergrond en bezit juridische expertise waardoor naast de oplossing van uw conflict ook de formele uitwerking van de oplossing/overeenkomst gewaarborgd is.

Voorkomen is beter dan genezen

Een escalerend conflict werkt diep door in uw privé- en uw werkleven. Voorkomen is beter dan genezen. Simon Mediation biedt u naast mediation (conflictoplossing) de mogelijkheid om vooraf aan een (dreigend) conflict Simon Mediation in te schakelen in de rol van adviseur, begeleider, coach, trainer, (relatie)counselor en/of vertrouwenspersoon.

Uw conflict verdient Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarin een neutrale derde, de mediator, helpt om partijen gezamenlijk op basis van hun belangen zelf hun conflict te laten oplossen.   U hebt zelf uw lot in handen en bepaalt samen met de andere partij de uitkomst. Geen andere partij, rechter of arbiter die bepaalt wat de uitkomst is. De mediator is er om beide partijen bij te staan in dit moeilijke proces.Mediation is in veel gevallen een snellere, effectievere en goedkopere manier dan een juridische/gerechtelijke procedure.

Personen- en familiezaken

De meeste gevallen van Mediation in personen- of familiezaken bij Simon Mediation betreffen (echt)scheidingen en zorg- en omgangsgeschillen. Door de gedragswetenschappelijke achtergrond van Roel Simon is hij bij uitstek in staat om deze zaken uitermate goed te mediëren. Alle aspecten die bij een (echt)scheiding van belang zijn kunnen door Simon Mediation worden geregeld. Simon Mediation legt de nadruk op verbetering van communicatie en het begeleiden van het proces tot de totstandkoming van zorg- en omgangsregeling voor betrokken kind(eren) en het ouderschapsplan.

Zakelijke (arbeidsgerelateerde) Mediation

Conflicten op de werkvloer, soms met ziekte tot gevolg zijn de meest voorkomende zaken als er sprake is van zakelijke Mediation. Maar soms verzoekt een werkgever de mediator ook om te helpen bij privé-geschillen van een werknemer, wanneer hij of zij uit het werkproces dreigt te geraken door de privé-situatie. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Kosten en gefinancierde rechtsbijstand

Bij Mediation bestaat de mogelijkheid voor ‘toevoeging’ via de Raad voor Rechtsbijstand. Net als bij het inschakelen van een advocaat wordt er gekeken naar inkomsten en vermogen van een partij en wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Wanneer u een (voorlopige) toekenning krijgt voor toevoeging, dan betaalt u maximaal € 104,- aan eigen bijdrage.

Wanneer u buiten de inkomensgrenzen valt, dan betaalt u het uurtarief van de mediator (zie verder onder kosten). Bij gezins- en familiezaken worden de kosten doorgaans verdeeld over de partijen in de verhouding 50%-50%. Bij zakelijke geschillen worden de kosten vrijwel altijd betaald door de werkgever.
Hebt u een rechtsbijstandverzekering?  Informeer dan bij uw verzekeraar of Mediation ook onder de dekking valt.

digitaal_bordje_hightrust

(Relatie)counseling

Counseling is een laagdrempelige vorm van emotionele of (psycho)sociale hulpverlening. Letterlijk betekent counseling (ook wel: counselling): raadgeven. Counseling is geen psychotherapie, maar er wordt wel gebruik gemaakt van inzichten uit de psychotherapie. Mocht u in een relatie met serieuze vragen zitten, dan is het raadzaam om te rade te gaan bij een (relatie)counselor, voordat uw vragen zich ontwikkelen tot een probleem. Dit kunt u in het bijzijn van uw partner doen of juist zonder. Grote problemen of conflicten beginnen vaak met kleine verschillen of conflicten tussen partners, waar niet of niet juist over gesproken wordt.