Home

Simon Mediation

Simon Mediation is deskundig in mediation bij familie gerelateerde conflicten en bij arbeid en organisatie kwesties. Simon Mediation bestaat uit de MfN-registermediator drs. Roel Simon. Hij heeft een sociaal wetenschappelijke achtergrond en bezit juridische expertise waardoor naast de menselijke aspect van uw conflict ook de formele uitwerking van de oplossing/overeenkomst gewaarborgd is.

Voorkomen is beter dan genezen

Een escalerend conflict werkt diep door in uw privé- en uw werkleven. Voorkomen is beter dan genezen. Simon Mediation biedt u naast mediation (conflictoplossing) de mogelijkheid om vooraf aan een (dreigend) conflict Simon Mediation in te schakelen in de rol van adviseur, begeleider, coach, trainer, (relatie)counselor en/of vertrouwenspersoon.

Uw conflict verdient Mediation

Mediation is een vorm van conflictoplossing waarin een neutrale derde, de mediator, helpt om partijen gezamenlijk op basis van hun belangen zelf hun conflict te laten oplossen.   U hebt zelf uw lot in handen en bepaalt samen met de andere partij de uitkomst. Geen andere partij, rechter of arbiter die bepaalt wat de uitkomst is. De mediator is er om beide partijen bij te staan in dit vaak moeizame proces. Mediation is in veel gevallen een snellere, effectievere en goedkopere manier dan een juridische/gerechtelijke procedure. Daarnaast is in vele gevallen een betere onderlinge verhouding het resultaat.

Personen- en familiezaken

Bij personen- of familiezaken bij Simon Mediation betreft het doorgaans (echt)scheidingen en zorg- en omgangsgeschillen. Door de gedragswetenschappelijke achtergrond van Roel Simon is hij bij uitstek in staat om deze zaken uitermate goed te mediëren. Alle aspecten die bij een (echt)scheiding van belang zijn kunnen door Simon Mediation worden geregeld.  Zowel de intermenselijke aspecten als zakelijke onderdelen worden geregeld, mits partijen dat willen. Simon Mediation legt de nadruk op verbetering van communicatie, herstel vertrouwen en het begeleiden van het proces tot de totstandkoming van zorg- en omgangsregeling voor betrokken kind(eren) en het ouderschapsplan.

Zakelijke (arbeidsgerelateerde) Mediation

Conflicten op de werkvloer, soms met ziekte tot gevolg zijn de meest voorkomende zaken als er sprake is van zakelijke Mediation. Maar soms verzoekt een werkgever de mediator ook om te helpen bij privé-geschillen van een werknemer, wanneer hij of zij uit het werkproces dreigt te geraken door de privé-situatie. Ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen. Verwijzingen vinden plaats door Arbodiensten, maar een werkgever kan ook zelf initiatief nemen tot het inschakelen van Simon Mediation.

Kosten en gefinancierde rechtsbijstand

Bij Mediation bestaat voor particulieren de mogelijkheid voor ‘toevoeging’ via de Raad voor Rechtsbijstand. Net als bij het inschakelen van een advocaat wordt er gekeken naar inkomsten en vermogen van een partij en wordt er door de Raad voor Rechtsbijstand bepaald of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Wanneer u een (voorlopige) toekenning krijgt voor toevoeging, dan betaalt u maximaal € 104,- aan eigen bijdrage.

Wanneer u buiten de inkomensgrenzen valt, dan betaalt u het uurtarief van de mediator (zie verder onder kosten). Bij gezins- en familiezaken worden de kosten doorgaans verdeeld over de partijen in de verhouding 50%-50%. Bij zakelijke geschillen worden de kosten vrijwel altijd betaald door de werkgever.
Hebt u een rechtsbijstandverzekering?  Informeer dan bij uw verzekeraar of Mediation ook onder de dekking valt.

digitaal_bordje_hightrust

Scheidingscoach

Mensen scheiden niet vaak in het leven. Wanneer u voor het eerste wordt geconfronteerd met een scheiding, dan komt er veel op u af en weet u vaak niet wat u allemaal kunt verwachten. Daarnaast komen er bij een scheiding een hoop emoties kijken die een objectief beeld van de situatie vertroebelen. De scheidingscoach van Simon Mediation kan u helpen door het gehele proces. Dit kan individueel, maar ook beide partner kunnen gezamenlijk worden begeleid door het scheidingsproces. De mate waarin u begeleid wordt bepaald u zelf. Dit kan variëren van enkel mentale/psychologische ondersteuning tot aan het inhoudelijk opstellen van het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan aan toe. Met ruim 16 jaar ervaring bent u in goede handen bij scheidingscoach van Simon Mediation.