Juridische aspecten

Juridische aspecten bij het beëindigen van een relatie.

Een tweetal zaken zijn voor ons van belang bij het beëindigen van een relatie. Ten eerste, wat was de aard van de relatie en ten tweede zijn er kinderen voortgekomen uit deze relatie. Wanneer er sprake is van het laatste, dan dient er een ouderschapsplan te worden opgesteld en kinderalimentatie te worden bepaald. Wanneer er geen kinderen zijn of de kinderen niet uit deze relatie zijn voortgekomen dan is in de meeste gevallen geen ouderschapsplan noodzakelijk en behoeft er geen kinderalimentatie te worden berekend.
Het belang van de aard van de relatie heeft met name een juridische grondslag.  Heeft één van de partners recht op partner alimentatie, is er sprake van gedeeld (huwelijks)vermogen of is daar geen sprake van. Ook is de aard van de relatie van belang voor het al dan niet aanwezig zijn van ouderlijk gezag. De mannelijke helft bij samenwonenden heeft niet automatisch gezag over een kind welke geboren is tijdens deze relatie. Wanneer gezag niet geregeld is, dan vormt het regelmatig een bron van conflict.

Al naar gelang de aard van de relatie en of er kinderen zijn wordt de mediationprocedure doorlopen en worden een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan opgesteld.

Enkele wetenswaardigheden:

  • Er is alleen recht op partneralimentatie wanneer er sprake is geweest van een huwelijk of geregistreerd partnerschap.
  • Kinderalimentatie staat los van de aard van de relatie.
  • De ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap (waarbij kinderen zijn) kan alleen als een ouderschapsplan is opgesteld.
  • De ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan wel zonder een bijgevoegd echtscheidingsconvenant.
  • Bij een huwelijk van korter dan 4 jaar is de maximale duur van het recht op partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Bij een huwelijk van langer dan 4 jaar is het recht op partneralimentatie maximaal 12 jaar.
  • Erkenning van een kind levert niet automatisch ouderlijk gezag op.