Kosten mediation

Kosten van mediation bij familiezaken worden in de praktijk vrijwel altijd gedeeld. In de mediationovereenkomst staat standaard dat bij twee partijen elk van de partijen de helft van de kosten betaalt (partijen kunnen onderling tot andere afspraken komen). Bij Simon Mediation is het uurtarief per 1 januari 2016 excl. btw, vastgesteld op € 185,- per 60 minuten. Er wordt geen standaard percentage kantoorkosten bovenop het uurtarief gerekend voor bijvoorbeeld kopiëren of secretariaatskosten. De gefactureerde tijd is de besteedde tijd. Wel kunnen er extra kosten worden berekend voor bijvoorbeeld reistijd en/of locatiehuur. Deze kosten worden op de factuur gespecificeerd.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Tijdens het eerste gesprek worden de partijen gewezen op de mogelijkheid van financiële rechtsbijstand door de Raad voor Rechtsbijstand (RvR). In het geval dat u in aanmerking komt voor financiële rechtsbijstand betaald u vooraf aan de mediation een de door de Raad voor Rechtsbijstand bepaalde eigen bijdrage. Of u voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komt kunt u vinden op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org).

Na afloop van de mediation bepaalt de Raad voor Rechtsbijstand of de aan u verstrekte toevoeging terecht is vertrekt aan de hand van de financiële resultaatsbeoordeling. Mocht u uit de procedure een opbrengst hebben gekregen die hoger ligt dan de door de Raad verstrekte grenzen, dan dient u de kosten van de mediator achteraf alsnog te betalen.

Let op!

Op internet kunt u verscheidene instanties en “professionals” vinden die zich aanbieden als (echt)scheidingsbemiddelaar of -begeleider waar u uw scheiding en/of uw ouderschapsplan kunt regelen. Zij geven aan dat zij een goedkoper alternatief zijn voor een advocaat of een mediator. In een rekenvoorbeeld geven zij aan wat een advocaat of mediator kost en hoeveel goedkoper zij dan zijn. Ze geven echter niet aan dat bij een advocaat of bij een MfN-registermediator de mogelijkheid bestaat van gesubsidieerde rechtsbijstand. De kosten voor een gesubsidieerde mediation bedragen per partij enkel de eenmalige eigen bijdrage van € 58,- of € 110,- (afhankelijk van uw vastgestelde inkomen). Dit is ongeacht de duur van de mediation.

Wanneer u een scheiding of een ouderschapsplan laat opstellen door een andere professional dan loopt u dus de kans dat u een uurtarief dient te betalen die hoger is dan de maximale eigen bijdrage die u anders had hoeven te betalen.

Bij Simon Mediation komen gemiddeld 85% van de partijen in aanmerking voor ondersteuning in de kosten. Dat betekent dat in de meeste gevallen minimaal één partij in aanmerking komt voor financiële rechtsbijstand en dikwijls beide partijen.

Conclusie: let goed op of u bij uw echtscheiding recht hebt op gesubsidieerde rechtsbijstand op basis van inkomen! Checkt u hiervoor de site van de Raad voor de Rechtsbijstand.