Coaching

Wat is coaching bij Simon Mediation?

Zoals u op de homepagina in het kort hebt kunnen lezen is counselling simpelweg raadgeving. Bij Simon Mediation ligt de deskundigheid op het vlak van menselijke relaties. Dat kan zijn tussen partners onderling, maar ook tussen ouder en kind. Hiervoor zijn een sociaal psycholoog en een ontwikkelingspsycholoog als deskundigen aanwezig. De hulpverlening  is onder andere in de vorm van begeleiding, informatievoorziening en hulp bij het verkrijgen zelfinzicht bij individuen en/of relaties.

Hoe werkt coaching?

Elk counsellingstraject begint met een intake gesprek. In dit gesprek komt aan de orde waar u voor komt of er een inschatting gemaakt kan worden over de duur en de kosten. Daarnaast en dat is één van de meest belangrijke aspecten van de intake wordt er gekeken of er een match is tussen u en de counsellor waarmee u het gesprek voert. Wij gaan ervan uit dat er een vertrouwensrelatie tussen de counselor en de cliënt dient te bestaan. Wanneer wij het gevoel hebben dat er geen ‘klik’ is tussen u en ons, dan wordt dat uitgesproken en zal er geen traject worden gestart.

Het is een misvatting dat een counselling altijd bestaat uit een serie gesprekken. Ook wanneer een traject is afgerond, dan is het niet vreemd dat u zo nu en dan een afspraak maakt voor een gesprek, gewoon omdat u daar even behoefte aan hebt.

Voordelen coaching

Met counselling heeft u de mogelijkheid om de zaken weer even op een rijtje te plaatsen zonder dat daar een ruzie, geschil of conflict voor nodig is. Wanneer u gewoon niet lekker in uw vel of relatie zit, even wilt praten over specifieke zaken zonder dat u daarvoor in therapie moet, dan is een counsellor heel geschikt om daar even mee te praten.

Tevens vinden de gesprekken in vertrouwelijkheid plaats. Alles wat u met ons bespreekt blijft binnenskamers, tenzij u anders wilt. In de hedendaagse jachtige maatschappij is het prettig een vertrouwenspersoon te hebben waar u zo nu en dan eens langs gaat als u een luisterend oor nodig hebt of een goed gesprek wilt hebben.

U hebt geen verwijzing van een huisarts nodig om een afspraak te maken bij ons.