Disclaimer

Disclaimer

Simon Mediation stelt het op prijs dat u deze website bezoekt en dat u geïnteresseerd bent in onze dienstverlening. Wij besteden veel zorg en aandacht aan onze website. De juistheid, de actualiteit en de volledigheid van de informatie op deze website worden regelmatig door ons gecontroleerd. Wij kunnen, ondanks onze inspanningen, echter niet garanderen dat de informatie op deze website ook altijd juist, actueel en volledig is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Simon Mediation sluit de aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met:

  • het gebruik van deze website;
  • het gebruik van informatie van deze website;
  • de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Deze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en voor de wijze waarop door de beheerders van deze websites gegevens van hun bezoekers behandelen. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de op deze website vermelde links.

Simon Mediation behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website, alsmede de benodigde software, te wijzigen, te actualiseren of aan te vullen. Wijzigingen en aanvullingen zullen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht. Met het bezoeken van deze website aanvaardt u wat in deze disclaimer is bepaald. Nadere informatie Vragen die betrekking hebben op deze website dienen te worden gericht aan de webredactie van deze site. Klik hier om contact op te nemen.