Mediation

Wat is mediation.

Mediation is een vorm van conflictoplossing.  Bij mediation is het een onafhankelijke partij, de mediator, die partijen begeleidt bij het zoeken naar een oplossing voor hun conflict. In de praktijk betekent het dat partijen op zoek gaan naar een uitkomst waarin beide partijen zich kunnen vinden.
In plaats van mediation wordt er ook gesproken over conflictbemiddeling. Strikt genomen zou mediation als een vorm van conflictbemiddeling gezien kunnen worden. Een mediator is geen bemiddelaar. Een bemiddelaar onderhandeld met partijen, iets dat een mediator doorgaans niet zal doen.

Hoe werkt mediation.

Bij Simon Mediation maken partijen een afspraak met de mediator. In het eerst gesprek vindt de intake plaats waarbij de mediator uitlegt wat mediation is en wat er van de partijen verlangd wordt. Na de intake vindt het tekenen van de mediation overeenkomst plaats, het contract tussen de partijen onderling en met de mediator. Eén van de belangrijkste elementen van de overeenkomst is de inspanningsverplichting die partijen en de mediator met elkaar aangaan om te komen tot een oplossing van het conflict.
Na het ondertekenen vindt de feitelijke gespreksvoering plaats waarbij gesproken wordt over het conflict zelf en de mogelijke oplossingen die partijen zelf zien. De mediator zal de partijen begeleiden in hun gesprekken en met name op procedurele zaken letten. Met de soort zaken waaronder beëindiging van relaties met kinderen is het bij Simon Mediation van groot belang dat er gewerkt wordt aan een toekomstige relatie die partijen als ouders met elkaar zullen blijven houden. Veel aandacht wordt er dan ook gegeven aan de wijze waarop partijen met elkaar communiceren.

Voordelen van mediation.

Het grootste voordeel van mediation is dat partijen de controle over hun eigen situatie kunnen behouden. Een ander voordeel is dat een conflict snel opgelost kan worden tegen relatief lage kosten (zie de kosten op deze site). Tevens kan mediation partijen leren toekomstige conflicten te voorkomen of zelf op te lossen. Verder worden als voordelen gezien de informele wijze waarop men met het conflict bezig is, de vertrouwelijkheid waarbinnen de mediation plaatsvindt, ruimte voor creatieve oplossingen van deelnemers aan de mediation en het gericht zijn op een win-win situatie binnen de mediation.