Over Roel Simon

Simon Mediation wordt gevormd door sociaal & organisatiepsycholoog Roel Simon. De werkzaamheden vinden plaats binnen een ruim werkgebied door heel Nederland. Uw woonplaats of vestigingsplaats hoeft geen belemmering te vormen om Simon Mediation in te schakelen. Belt u gerust voor nadere informatie en/of een afspraak.

Roel Simon is na een paar jaar de studie Rechten aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid te Utrecht te hebben gestudeerd overgestapt naar de studie Sociale- en Organisatie Psychologie aan de Universiteit Utrecht. Van een verschil van mening rechtmatig te bekijken naar een verschil van mening rechtvaardig te benaderen. Zijn afstudeeronderzoek richtte hij op het onderwerp procedurele rechtvaardigheid, waarbij hij onderzoek deed naar de relatie tussen rechtvaardigheid en rechtmatigheid. Een onderwerp dat een belangrijk onderdeel blijkt te zijn binnen mediation.

Mediation

Na als directeur P&O in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, is hij zich als Sociaal- en Organisatiepsycholoog in 2001  gaan specialiseren in arbeid- en familiemediation. Sindsdien vormt hij Simon Mediation.  Als mediator is hij tweeledig gespecialiseerd. Aan de ene zijde is hij als sociaal-psycholoog deskundige in familiezaken gericht op (echt)scheidingen met als hoofdonderwerpen, communicatie (verbetering ouder verhoudingen), omgangsregelingen, (kinder-)alimentatie en gezag. Daarnaast werkt hij als arbeidsmediator vanuit een organisatiepsychologische benadering, waarbij werkverhoudingen en arbeidsrelaties centraal staan. Inmiddels heeft hij meer dan vijfhonderd afgeronde mediations op zijn naam staan.

Kwaliteit – MfN-registermediator

Roel Simon is ingeschreven in het enige door de overheid erkende kwaliteitsregister van de Mediators Federatie Nederland, het MfN.

Hij staat sinds 2006 op de lijst van de Raad voor Rechtsbijstand waardoor hij op toevoegingsbasis (gefinancierde rechtshulp) werkzaamheden kan verrichten. Daarnaast doet hij verwijzingen naar mediation van het Juridisch Loket en van de Rechtbank.

Als ervaren psycholoog mediator heeft hij deelgenomen aan verscheidene commissies en werkgroepen binnen mediationland gericht op de kwaliteit van mediation en mediators. Van april 2012 tot en met mei 2016 was Roel Simon SKM Peer Reviewer en nauw betrokken bij de kwaliteitsaudit van de MfN-register mediators.

Persoonlijke begeleiding

Als persoonlijk begeleider van directie en management (executive coaching) begeleidt hij professionals als klankbord in hun werk en helpt hij op een persoonlijke manier bij de transitieperiodes in het (werk)leven.

Vertrouwenspersoon en klachtbehandelaar

Als vertrouwenspersoon en klachtbehandelaar kan er een beroep op hem worden gedaan door bedrijven en organisaties zowel voor het opzetten van (klachten)procedures en als behandelaar van binnenkomende klachten dan wel vertrouwenskwesties.

Publicaties

  • mede-auteur van het boek ‘Vaststelllingsovereenkomst en mediation’
  • verscheidene artikelen met als onderwerp ‘Procedurele Rechtvaardigheid’

Juridische samenwerking

Omdat mediation meer specialistische kennis kan omvatten, wordt er op verscheidene gebieden samengewerkt. Bij juridische expertises zoals rechtmatigheidstoetsing van convenanten, controle van alimentatieberekeningen en het indienen van verzoekschriften wordt samengewerkt met onze eigen huis advocaat. Vanzelfsprekend mag u ook gebruik maken van een eigen advocaat.

CSMC

Vanaf 2001 werkte Roel Simon onder de naam CSMC wat staat voor Centrum voor Stressmanagement, Mediation en Consultancy. Vanaf 1 januari 2009 werd de naam veranderd in Simon Mediation, waarmee nadruk werd gelegd op de hoofdwerkzaamheden: Mediation. Mocht u de naam CSMC nog tegenkomen, bijvoorbeeld op internet, dan weet u dat CSMC en Simon Mediation dezelfde zijn.