Over Roel Simon

Simon Mediation wordt gevormd door sociaal & organisatiepsycholoog Roel Simon. De werkzaamheden vinden plaats binnen een ruim werkgebied door heel Nederland. Uw woonplaats of vestigingsplaats hoeft geen belemmering te vormen om Simon Mediation in te schakelen. Belt u gerust voor nadere informatie en/of een afspraak.

Roel Simon is na een paar jaar de studie Rechten te hebben gedaan overgestapt naar de studie Sociale- en Organisatie Psychologie aan de Universiteit Utrecht.  Zijn afstudeeronderzoek richtte hij op het onderwerp procedurele rechtvaardigheid. Een onderwerp dat een belangrijk onderdeel bleek te zijn binnen mediation.

Mediation

Na als directeur P&O in het bedrijfsleven te hebben gewerkt, is hij zich als Sociaal en Organisatiepsycholoog in 2001  gaan specialiseren in mediation. Sindsdien vormt hij Simon Mediation.  Als mediator is hij tweeledig gespecialiseerd. Aan de ene zijde is hij als sociaal-psycholoog specialist in familiezaken gericht op echtscheidingen, omgangsregelingen en gezag. Aan de andere zijde als Organisatie-psycholoog doet hij arbeidsmediations waarin werkverhoudingen en arbeidsrelaties centraal staan. Inmiddels heeft hij meer dan vierhonderd afgeronde mediations op zijn naam staan.

Kwaliteit – MfN-registermediator

Roel Simon is ingeschreven in het MfN-register voor mediators.

Hij staat op de lijst van de Raad voor Rechtsbijstand waardoor hij op toevoegingsbasis (gefinancierde rechtshulp) werkzaamheden kan verrichten. Daarnaast doet hij verwijzingen naar mediation van het Juridisch Loket en van de Rechtbank.

Als ervaren psycholoog mediator heeft hij deelgenomen aan verscheidene commissies en werkgroepen binnen mediationland gericht op de kwaliteit van mediation en mediators. Van april 2012 tot en met mei 2016 was Roel Simon SKM Peer Reviewer en nauw betrokken bij de kwaliteitsaudit van de MfN-register mediators.

Persoonlijke begeleiding

Als persoonlijk begeleider van directie en management (executive coaching) begeleidt hij professionals als klankbord in hun werk en helpt hij op een persoonlijke manier bij de transitieperiodes in het (werk)leven.

Vertrouwenspersoon en klachtbehandelaar

Als vertrouwenspersoon en klachtbehandelaar kan er een beroep op hem worden gedaan door bedrijven en organisaties zowel voor het opzetten van (klachten)procedures en als behandelaar van binnenkomende klachten dan wel vertrouwenskwesties.

Publicaties

  • mede-auteur van het boek ‘Vaststelllingsovereenkomst en mediation’
  • verscheidene artikelen met als onderwerp ‘Procedurele Rechtvaardigheid’

Juridische samenwerking

Omdat mediation meer specialistische kennis kan omvatten, wordt er op verscheidene gebieden samengewerkt. Bij juridische expertises zoals rechtmatigheidstoetsing van convenanten, controle van alimentatieberekeningen en het indienen van verzoekschriften wordt samengewerkt met onze eigen huis advocaat. Vanzelfsprekend mag u ook gebruik maken van een eigen advocaat.

CSMC

Vanaf 2001 werkte Roel Simon onder de naam CSMC wat staat voor Centrum voor Stressmanagement, Mediation en Consultancy. Vanaf 1 januari 2009 werd de naam veranderd in Simon Mediation, waarmee nadruk werd gelegd op de hoofdwerkzaamheden: Mediation. Mocht u de naam CSMC nog tegenkomen, bijvoorbeeld op internet, dan weet u dat CSMC en Simon Mediation dezelfde zijn.