Kosten coaching

Gesprekstarief of uurtarief

Voor coaching wordt bij Simon Mediation een ander gesprekstarief gehanteerd dan voor Mediation. Als u voor de beslissing komt te staan of u voor een coaching gesprek naar Simon Mediation zult gaan of dat u wacht tot uw probleem zich ontwikkelt tot een conflict, bedenk dan dat mediation in beginsel een stuk duurder is. Niet alleen financieel, maar ook op sociaal vlak.

Het uurtarief voor coaching bedraagt € 105,00 per uur (ex. btw.) voor een individueel gesprek en € 145,00 per uur (ex. btw) voor (echt)paren. Een gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur. In veel gevallen hebben mensen aan drie á vier gesprekken genoeg, afhankelijk van hun behoefte en situatie.

Voor arbeidscoaching geldt een standaard gesprekstarief van € 150,- per gesprek, ongeacht de duur. Ook hier is de gemiddelde gespreksduur 1,5 uur.

Standaard vinden gesprekken plaats op het bezoekadres van Simon Mediation, maar gesprekken op locatie zijn ook mogelijk. Wanneer hier sprake van is, worden hier reiskosten voor rekening gebracht en worden benodigde locatie kosten doorberekend.

Geen zorgcontracten

Een van de eerste vragen die vaak gesteld wordt, is “worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar?” Simon Mediation heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Het is dan ook niet mogelijk om de kosten direct bij uw zorgverzekeraar te declareren. Mocht u toch willen proberen uw kosten vergoed te krijgen, dan zult de gesprekskosten zelf bij uw zorgverzekeraar moeten indienen. Houdt u er echter rekening mee dat de kans erg groot is dat deze niet vergoed worden.

Werkgever

In sommige gevallen is uw werkgever erbij gebaat om bij te dragen in de gemaakte kosten. De relatie tussen werk en uw psychologische welzijn is bekend bij werkgevers en ARBO-diensten. Het komt dan ook regelmatig voor dat de werkgever het belang ziet van een aantal gesprekken bij een coach/counselor waardoor hij niet voor de kosten van een wegvallende arbeidskracht komt te staan.
In sommige gevallen neemt de werkgever zelf contact op met Simon Mediation om een afspraak te maken voor een medewerk(st)er. Afspraken over de kosten en de duur van de gesprekken worden met de werkgever gemaakt.