Simon Mediation

Simon Mediation wordt gevormd door sociaal & organisatiepsycholoog Roel Simon. De werkzaamheden vinden plaats binnen een ruim werkgebied door heel Nederland. Uw woonplaats of vestigingsplaats hoeft geen belemmering te vormen om Simon Mediation in te schakelen. Belt u gerust voor nadere informatie en/of een afspraak.

Juridische samenwerking

Omdat mediation meer specialistische kennis kan omvatten, wordt er op verscheidene gebieden samengewerkt. Bij juridische expertises zoals rechtmatigheidstoetsing van convenanten, controle van alimentatieberekeningen en het indienen van verzoekschriften wordt samengewerkt met onze eigen huis advocaat. Vanzelfsprekend mag u ook gebruik maken van een eigen advocaat.

CSMC

Vanaf 2001 werkte Roel Simon onder de naam CSMC wat staat voor Centrum voor Stressmanagement, Mediation en Consultancy. Vanaf 1 januari 2009 werd de naam veranderd in Simon Mediation, waarmee nadruk werd gelegd op de hoofdwerkzaamheden: Mediation. Mocht u de naam CSMC nog tegenkomen, bijvoorbeeld op internet, dan weet u dat CSMC en Simon Mediation dezelfde zijn.