1 maart 2023 invoering startbijdrage mediation

In een nieuwsbericht van 25 januari 2023 publiceert de Raad voor de Rechtsbijstand de invoering van de startbijdrage bij mediation in rechtspraak. Bij de invoering op 1 maart 2023 van de startbijdrage, komt het staptarief te vervallen. Wat de startbijdrage precies inhoudt en wat het dit betekent voor ingeschreven mediators en voor de (betalende) partijen in de rechtspraak is te lezen in het artikel.