Handtekening onder VSO niet altijd nodig.

Rechtbank Den Haag oordeelt dat er niet altijd een handtekening onder een vaststellingsovereenkomst (VSO) hoeft te staan om toch geldigheid te hebben. Rechtbank Den Haag, 29 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14903.

Een werknemer betwist na een paar maanden de VSO en haalt aan dat de werkgever geen getekende versie van de VSO heeft. De kantonrechter geeft in de uitspraak aan waarom er in zijn visie wel sprake is van een overeenkomst, ondanks dat de getekende VSO niet te vinden is. Met name de e-mail wisseling waarin de werknemer aangeeft akkoord te zijn en een bericht waarin wordt aangegeven dat de getekende VSO is opgestuurd, zijn voor de rechter de reden aan te nemen dat er een overeenkomst is overeengekomen. Dat de VSO, om wat voor een reden dan ook, niet door werkgever is ontvangen, staat de ontstane overeenkomst niet in de weg.