Moeder met eenhoofdig gezag moet met kind terug verhuizen naar Nederland.

Zaaknummer / rekestnummer: C/10/644216 / FA RK 22-6222

Rechtbank Rotterdam, 10 februari 2023.

Moeder met eenhoofdig gezag verhuisde met minderjarig kind naar Spanje. Rechter bepaald dat moeder dient terug te verhuizen naar Nederland. De verhuizing van de moeder met het kind is niet in het belang van het kind en ook niet van de vader. De vader wordt door de verhuizing buiten het leven van het kind geplaatst, wat niet in het belang is voor een goede omgang van het kind met de vader.

Daarnaast stelt de rechter vast dat per datum van beschikking, de ouders gezamenlijk gezag gaan uitoefenen, wat zal worden aangetekend in het in artikel 1:244 BW genoemde openbare gezagsregister.

De volledige beschikking is te vinden onder: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBROT:2023:1088