Hoogbegaafdheid en counselling

Waarom counselling bij hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid is de laatste jaren maatschappelijk steeds bekender geworden als fenomeen welk voor “problemen” kan zorgen. Met name problematiek bij hoogbegaafde kinderen krijgt veel aandacht, waarbij de nadruk meestal ligt op het huidige schoolsysteem. Voor ouders met hoogbegaafde kinderen zijn er verenigingen, stichtingen en anderssoortige bijeenkomsten waar je als ouder kunt praten over je kind(eren) en de problemen waar je als ouder tegenaan loopt. Wij bij Simon Mediation merken dat de diagnose  Hoogbegaafdheid bij kinderen veel los kan maken bij de ouders en soms ook andere familieleden van deze kinderen. Ouders die probleemgedrag van hun kinderen herkennen uit hun eigen jeugd worden zich plots bewust van hun eigen persoon en soms vallen puzzelstukjes na jaren op de plaats. In sommige gevallen vergt de verwerking even wat tijd en is counselling hierbij een goede aanvulling.

Ook aandacht voor de vergeten generatie?

Waar aan voorbij wordt gegaan is dat hoogbegaafdheid geen nieuw verschijnsel is. Veel van de hoogbegaafde kinderen hebben ook hoogbegaafde ouders. Natuurlijk is de aandacht naar de huidige generatie HB kinderen terecht. Wij bij Simon Mediation zijn van mening dat je elke potentie die een mens heeft eruit mag halen. Een goede ontplooiing is volledige ontplooiing. Dit geldt echter ook voor de generaties van vroeger. Wanneer je naar je kind kijkt en plots realiseert dat jij ook zoveel potentie had en nog hebt, maar dat dat er nooit uit is gekomen, dan kan dat besef best pijnlijk zijn. En er dan over kunnen praten met een deskundige kan veel leed voorkomen. In de ruim 25 jaar van gesprekvoering hebben we ruime ervaring opgedaan en weten we dat het voor een goed gesprek nooit te laat is. Ook niet voor eerdere generaties.